Sprachen

Multilingual information on the Coronavirus and measures of the State Government

Here you can find information about the Coronavirus in 15 languages.

For multilingual information about current measures of the State Government of North Rhine-Westphalia with regards to the Coronavirus follow the link: www.land.nrw/corona-multilingual. The page is updated frequently.
 

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Ne dëshirojmë të jemi afër njëri tjetrit, ne dëshirojmë të festojmë, të ngrëjmë, të qeshim, ose edhe të këndojmë së bashku me familje dhe shokë: Por ne duhemi të mbajmë distancën. Po, edhe më tutje! Dhe pse? Sepse për ne janë të rëndësishëm këta njerëz! Unë e di, që është shumë vështirë – dhe duket e çuditshme, por kështu është: SEPSE ne i duam dhe duam t´i mbrojmë familjet dhe shokët tonë, ne duhet të mbajmë tani distancën. Ditëlindjet, martesat, ndejat – po na mungojnë të Gjithëve! Ne të gjithë duhet të mënjanojmë ndejat e mëdhaja. Por edhe më e keqe do t´ishte nëse ne nuk e kemi shëndetin. Afërsia dhe dashuria tregohen përmes mbajtjes së distancës. Unë i përmbahem kësaj. Po ti?
 


Funksionim i rregullt që nga data 7 qershor 2021

Prezantimi i të ashtuquajturave teste "Lolli" për përdorim personal

Zbatimi i masave frenuese të emergjencës në Nordrhein-Westfalen

Një produkt tjetër për vetë-testim

Informacione për bartësit, strukturat drejtuese, personelin e qendrave te kujdesit ditor për fëmijë ose qendrave për përkujdesje ditore për fëmijë. Përkujdesi ditor i fëmijëve dhe vetë-testimet nga data 12 Prill 2021

Kujdesi ditor për fëmijët duke nisur nga data 11.01.2021

Informacion për furnitorët, menaxhmentin, personelin e qendrave të kujdesit ditor dhe kujdesin e dedikuar të fëmijëve Lockdown nga data  14.12.2020 deri më 10.01.2021 Pandemia

 

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

نريد أن نكون قريبين، نريد الاحتفال، وتناول الطعام، والضحك، وربما الغناء مع العائلة والأصدقاء: ولكن يجب علينا الالتزام بالتباعد. نعم، ما زال علينا ذلك! ولماذا؟ لأن هؤلاء الناس مهمون بالنسبة لنا! إنه أمر صعب حقًا، أعلم - ويبدو الأمر جنونيًا، لكن هذا هو الحال: لأننا نريد أن نحب ونحمي عائلتنا وأصدقائنا، يجب علينا الآن الالتزام بالتباعد. أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والحفلات - نعم، كلنا نفتقد ذلك! علينا جميعًا الاستغناء عن الاحتفالات الكبيرة. لكن سيكون الأمر أسوأ إذا اضطررنا للتخلي عن صحتنا. أظهر القرب والحب من خلال الالتزام بالتباعد. أنا ألتزم به. ماذا عنك؟

Preventing infections: The Top Ten Tips for hygiene

Hygiene precautions

Source: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), infektionsschutz.de, https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html, CC BY-NC-ND.
 


بدء استخدام بالاختبار المُسمى "Lolli" المخصص للاستخدام الذاتي

تنفيذ قانون الطوارئ الفيدرالي لوقف العدوى في شمال الراين وستفاليا

منتج أخر لإجراء الاختبار الذاتي

معلومات لمق د مي ال خ دمات والإعانات والموظفين في الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية للأطفال الرعاية النهارية للأطفال والاختبار الذاتي ب دءًا من يوم 12 أبريل 2021

الرعاية النهارية للأطفال بدءًا من يوم2021/01/11

معلومات لمقدمي الخدمات والإعانات والموظفي في الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية للأطفال إغلاق البلاد من يوم 2020/12/14 حتى يوم2021/01/10  
 

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Всички ние искаме да сме близо един до друг, да празнуваме, да похапваме, да се смеем, а може би дори и да попеем заедно със семейството и приятелите си:  Но трябва да пазим дистанция. Да все още! Защо? Защото тези хора са ни важни! Знам, че е много трудно и звучи налудничаво, но е точно така:  ЗАЩОТО обичаме семейството и приятелите си и искаме да ги защитим, затова сега трябва да спазваме дистанция.  Рождени дни, сватби, партита - да, на всички ни липсва това! Налага ни се да се откажем от големите тържества.  Но още по-лошо би било, ако трябва да се откажем от здравето си.  Нека покажем близостта и обичта си, като спазваме дистанция. Аз спазвам това правило. А ти?


Редовен режим на работа от 7 юни 2021 г.

Въвеждане на т.нар. тестове „близалки“ за самостоятелна употреба

Изпълнение на Федералното аварийно спиране в Нордрайн-Вестфален

Допълнителен продукт при самостоятелно тестване

Информация за управляващи органи, ръководители и персонал на дневни детски заведения и служби за детски грижи Грижи за деца в целодневни детски заведения и самотестване от 12 април 2021 г.

Информация за управляващи органи, ръководители и персонал на дневни детски заведения и служби за детски грижи
Грижи за деца в целодневни детски заведения след Великден

Грижи за деца в целодневни детски заведения от 11.01.2021 г.

Информация за институции, ръководства, персонал на дневни детски градини и детски заведения Локдаун от 14.12.2020 до 10.01.2021 Пандемията

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

We want to be together, we want to party, eat, laugh and maybe even sing with family and friends. But we must maintain social distancing. Yes, still! And why? Because these people are important to us. It’s really hard, I know – and it does sound mad, but that is precisely the way it is: BECAUSE we love and want to protect our family and friends, we must now maintain our distance. Birthdays, weddings, parties – yes, we're all missing them! We all have to manage without large functions. But it would be much worse still if we had to manage without our health. Showing closeness and love by maintaining our distance. I’m sticking to it. Are you?

Preventing infections: The Top Ten Tips for hygiene

Hygiene precautions

Source: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), infektionsschutz.de, https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html, CC BY-NC-ND.
 


Regular Operation as of 7 June 2021

Launch of “Lollipop” Tests for Own Application

Federal Emergency Brake Implementation in North Rhine-Westphalia

Further product for self-tests

Information for the responsible body, management, staff of child day care facilities and child day care centres: Child day care and self-testing from 12 April 2021

Information on self-testing / Anterior nasal Novel Coronavirus Antigen test

Information for the responsible body, management, staff of child day care facilities and child day care centres
Day care for children after Easter

Day-care facilities from 11/01/2021

Information for funding agencies, management, staff of nursery schools and day care centres Lockdown from 14/12/2020 to 10/01/2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

ما می خواهيم به همديگر نزديک باشيم، ما می خواهيم با خانواده و دوستانمان جشن بگيريم، غذا بخوريم، بخنديم، شايد حتی با همديگر آواز بخوانيم: اما بايد فاصله را رعايت کنيم. بله، هنوز هم!
و چرا؟ برای اينکه اين آدمها برای ما مهم هستند! اين خيلی مشکل است می دانم و عجيب و غريب بنظر می رسد، اما دقيقا همينطور است برای اينکه ما خانواده و دوستانمان را دوست داريم و می خواهيم از آنان محافظت کنيم، حال بايد فاصله را رعايت کنيم. جشن تولدها، مراسم عروسی ها، جشن ها- بله برای همه آنها احساس دلتنگی می کنيم! همه ما بايد از جشنهای بزرگ پرهيز کنيم. اما بدتر از آن اين است که از سلامتی خود صرف نظر کنيم. نزديکی و دوست داشتن را با رعايت فاصله نشان دهيد. من آنرا رعايت می کنم. و تو؟
 


 

 

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Nous voulons être proches les uns des autres, nous voulons faire la fête avec nos amis et notre famille, manger, rire, peut-être même chanter :  mais nous devons garder nos distances. Oui, encore ! Et pourquoi ? Parce que ces personnes sont importantes pour nous ! C’est super difficile, je sais – et ça peut paraître fou, mais pourtant c’est vrai : c’est PARCE QUE nous aimons notre famille et nos amis et que nous voulons les protéger que nous devons maintenant garder nos distances. Les anniversaires, les noces, les fêtes – oui, cela nous manque à tous ! Tous, nous devons renoncer aux grandes célébrations. Mais il serait encore plus grave de devoir renoncer à notre santé. Montrer son affection et son amour en gardant ses distances. Je m’y tiens. Et toi?

Preventing infections: The Top Ten Tips for hygiene

Hygiene precautions

Source: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), infektionsschutz.de, https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html, CC BY-NC-ND.
 


Fonctionnement normal à partir du 7 juin 2021

Introduction de ce qu’on appelle « tests-sucettes » à effectuer par soi-même

Mise en place du frein d’urgence fédéral en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Un autre produit pour l’autodépistage

Informations destinées aux organismes responsables, à la direction et au personnel des garderies et des crèches:
Accueil de jour des enfants et autotests à partir du 12 avril 2021

Informations destinées aux organismes responsables, à la direction et au personnel des garderies et des crèches
Accueil de jour des enfants après les fêtes de Pâques

Accueil des enfants pendant la journée à partir du 11/01/2021

Informations aux personnes responsables, gérants et membres du personnel d’établissements d’assistance maternelle Confinement du 14/12/2020 au 10/01/2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Θέλουμε να είμαστε κοντά, να γιορτάζουμε μαζί με τους φίλους και την οικογένεια μας, να τρώμε, να πίνουμε, ίσως και να τραγουδάμε: πρέπει όμως να κρατάμε τις αποστάσεις. Ναι, πρέπει να τις κρατάμε ακόμα! Γιατί; Γιατί τους νοιαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους! Είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζω – και ακούγεται τρελό, αλλά έτσι είναι: ΕΠΕΙΔΗ ακριβώς αγαπάμε τους φίλους μας και την οικογένεια μας και  θέλουμε να τους προστατέψουμε, πρέπει τώρα να κρατάμε αποστάσεις. Σε όλους μας λείπουν τα γενέθλια, οι γάμοι, τα πάρτυ – ναι, σε όλους μας! Όλοι πρέπει να απέχουμε από τις μεγάλες συναθροίσεις. Θα ήταν όμως πολύ χειρότερα, εάν πάθαινε κάτι η υγεία μας. Δείξτε ζεστασιά και αγάπη κρατώντας τις αποστάσεις. Εγώ θα τις κρατήσω. Εσύ;


Τακτική λειτουργία από τις 7 Ιουνίου 2021

Εισαγωγή των λεγόμενων «Lolli» τεστ [τεστ «γλειφιτζούρι»] για προσωπική χρήση

Εφαρμογή του ομοσπονδιακού φρένου έκτακτης ανάγκης στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Επιπλέον προϊόν για αυτοδιαγνωστικά τεστ

Πληροφορίες για φορείς, διευθύνσεις, προσωπικό των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων
Ημερήσια φροντίδα παιδιών και self-test από 12 Απριλίου 2021

Πληροφορίες για φορείς, διευθύνσεις, προσωπικό των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων
Φροντίδα παιδιών μετά τις ημέρες του Πάσχα

Ημερήσια φροντίδα παιδιών από 11.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Vogliamo rimanere vicini gli uni agli altri, vogliamo festeggiare, mangiare, ridere, magari addirittura cantare insieme ai familiari e agli amici: ma dobbiamo mantenere il distanziamento. Sì, dobbiamo continuare a farlo! E perché? Perché queste persone ci stanno a cuore! È difficile, lo so – e sembra assurdo, ma è così: proprio PERCHÈ amiamo e vogliamo proteggere i nostri familiari e amici, dobbiamo mantenere il distanziamento. Compleanni, matrimoni, party: certo che ci mancano! Noi tutti dobbiamo rinunciare a grandi festeggiamenti. Ma sarebbe ancora peggio se dovessimo rinunciare alla nostra salute. Dobbiamo dimostrare vicinanza e amore mantenendo il distanziamento. Io lo faccio. E tu?


Condizioni normali dal 7 giugno 2021

Introduzione dei cosiddetti test “lecca-lecca” per l’autodiagnosi

Applicazione della Bundesnotbremse (freno d’emergenza federale) in Renania settentrio-nale-Vestfalia

Ulteriore prodotto per test di autodiagnosi

Informazioni per enti amministratori, direzioni e personale di strutture educative per l’infanzia o nidi familiari:
Servizi di assistenza all’infanzia e autotest a partire dal 12 aprile 2021

Informazioni per enti amministratori, direzioni e personale di strutture educative per l’infanzia o nidi familiari
Servizi di assistenza all’infanzia dopo le festività pasquali

Servizi di assistenza all’infanzia a partire dall’11/01/2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Em dixwazin nêz bibin, em dixwazin şahiyê bi malbat û hevalên xwe re bikin, bixwin, bikenin, dibe ku bistirên jî: Lê em neçar in ku xwe dûr bixin. Erê hîna! Û çima? Ji ber ku ev kes ji bo me girîng in! Ew bi rastî zor e, ez zanim zêdî asta mirove , lê ev her wusa ye: JI ber ku em dixwazin malbat û hevalên xwe yên ku em ji wan hez dikin biparêzin, em neçar in ku neha em xwe dûrbixin. Rojbûn, dawet, şahî, erê, em hemî bêriya van tiştan dikin! Lê bêwistiya me hemiyan heye ku bê wan biqedînin. Lê heke em neçar bimînin ku dev ji tenduristiya xwe berdin dê hê xirabtir bibe. Bi dûrketina xwe hest û hezkirina xwe nîşan dike. Ez pêk tînim. Û hûn?


Operasyona birêkûpêk ji 7ê Hezîrana 2021ê

Danasîna testên bi navê "Lolli" ji bo karanîna kesane

Li Bakurê Rhein-Westfalenê tetbîqkirina frika acîl a federal

Ji bo xwe-testan berhemek din

Agahî ji bo ragir, birêveberî û xebatkarên zarokxane û navendên mêzekirina zarokan Ji 11ê Avrêl 2021ê pê ve di zarokxaneyê de mêze kirina zarokan û testên xweser

Agahî ji bo ragir, birêveberî û xebatkarên zarokxane û navendên mêzekirina zarokan
Piştî Cejna Paskalya di zarokxaneyê de mêze kirina zarokan

Ji 11.01.2021ê pê ve di zarokxaneyê de mêze kirina zarokan

Agahdarî ji bo xwedan, rêvebirî û karmendên baxçên zarokan û cihên xwedîkirina zarokan Girtin ji 14.12.2020 heta bi 10.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Chcemy być blisko siebie, chcemy wspólnie z rodziną i przyjaciółmi świętować, jeść, śmiać się, może nawet śpiewać: ale musimy zachować dystans. Tak, nadal! A dlaczego? Bo te osoby są dla nas ważne! Jest okropnie ciężko, wiem – i brzmi to nienormalnie, ale jest dokładnie tak: DLATEGO że kochamy i chcemy chronić naszą rodzinę i przyjaciół, musimy teraz zachować dystans. Urodziny, wesela, imprezy – tak, tego brakuje nam wszystkim! Wszyscy musimy zrezygnować z dużych imprez. Ale jeszcze gorzej byłoby, gdybyśmy musieli zrezygnować z naszego zdrowia. Okazać bliskość i miłość poprzez zachowanie dystansu. Ja się tego trzymam, a ty?


Regularne funkcjonowanie od 7 czerwca 2021

Wprowadzenie tzw. testów „lizakowych” do samodzielnego stosowania

Wdrożenie federalnego hamulca bezpieczeństwa w Nadrenii Północnej-Westfalii

Kolejny produkt do samodzielnego wykonywania testów

Informacje dla podmiotów, kierownictwa, personelu placówek i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi Dzienna opieka nad dziećmi i domowe testy od 12 kwietnia 2021 r.

Informacje dla podmiotów, kierownictwa, personelu dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci oraz jednostek domowej opieki dziennej dla dzieci Opieka dzienna dla dzieci po Świętach Wielkanocnych

Dzienna opieka nad dziećmi od 11.01.2021 r.

Informacje dla podmiotów, kierownictwa, personelu placówek dziennej opieki nad dziećmi i ośrodkach dziennej opieki nad dziećmi Lockdown od 14.12.2020 do 10.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Queremos estar próximos uns dos outros, queremos festejar com a família e com amigos, comer, rir, talvez mesmo cantar: Mas temos de manter distância. Sim, continua a ter de ser! E porquê? Porque essas pessoas são importantes para nós! É muito difícil, eu sei – e talvez pareça de doidos, mas é assim mesmo: PORQUE amamos a nossa família e os nossos amigos e os queremos proteger, temos agora de manter a distância. Aniversários, casamentos, festas – sim, isso falta-nos a todos! Temos todos de prescindir de grandes festas. Mas muito pior seria, se prescindíssemos da nossa saúde. Mostrar proximidade e amor mantendo a distância. Eu faço isso. E tu?


Funcionamento regular a partir de 7 de junho de 2021

Introdução dos chamados testes "chupa-chupa" para uso próprio

Implementação do Travão de Emergência Federal da Renânia do Norte-Vestefália

Outro produto para autotestes

Informação para Instituições, Diretores, Pessoal de creches e serviços de cuidado infantil Serviços de cuidado infantil e autotestes a partir de 12 de abril de 2021

Informação para Instituições, Diretores, Pessoal de creches e serviços de cuidado infantil
Creches e serviços de acompanhamento infantil depois dos dias da Páscoa

Creches e serviços de acompanhamento infantil a partir de 11.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Vrem să fim aproape, vrem să sărbătorim, să mâncăm, să râdem, poate chiar să cântăm împreună cu familia și prietenii: dar trebuie să păstrăm distanța. Da… încă trebuie să o facem! De ce? Pentru că acești oameni sunt importanți pentru noi! Este foarte greu, știu - și sună nebunesc, dar exact așa este: PENTRU CĂ vrem să ne iubim și să ne protejăm familia și prietenii, trebuie să păstrăm distanța acum. Zile de naștere, nunți, petreceri - da, tuturor ne lipsește aceasta! Cu toții trebuie să ne descurcăm fără sărbătoriri mari. Dar ar fi și mai rău dacă ar trebui să renunțăm la sănătatea noastră. Arătăm apropiere și dragoste, păstrând distanța. Eu fac aceasta! Tu?


Reglementări aplicabile începând cu data de 7 iunie 2021

Adoptarea așa-numitelor teste „acadea“ pentru uz personal

Punerea în aplicare a frânei de urgență aplicabile la nivel federal în Renania de Nord-Westfalia

Produs suplimentar pentru teste rapide

Informații destinate sponsorilor, conducerii, personalului grădinițelor și centrelor de zi Îngrijirea zilnică a copiilor și teste autoadministrabile începând cu 12 aprilie 2021

Informații destinate sponsorilor, conducerii, personalului grădinițelor și centrelor de zi
Îngrijirea zilnică a copiilor după Paște

Asistență la grădiniță începând din data de 11.01.2021

Informații pentru administratorii, structurile de conducere, personalul din unitățile de îngrijire de zi sau din creșe Lockdown în perioada cuprinsă între 14.12.2020 până în 10.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Мы хотим быть поближе друг к другу, нам хочется отметить праздник со своей семьей и друзьями, вместе посидеть за столом, посмеяться и даже спеть. Но мы должны соблюдать дистанцию. Да, и сейчас! Но почему? Потому что все эти люди очень нужны нам! Это очень тяжело, я знаю, и звучит как безумие, но это именно так: ЕСЛИ мы любим свою семью и друзей, а также хотим их защитить, то мы должны соблюдать дистанцию. Дни рождения, свадьбы, вечеринки — да, нам всем этого так недостает! Но все мы должны отказаться от больших праздников. Ведь намного хуже будет, если мы потеряем свое здоровье. Покажи свою поддержку и любовь соблюдением дистанции. Я соблюдаю это правило. А ты?

Preventing infections: The Top Ten Tips for hygiene

Hygiene precautions

Source: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), infektionsschutz.de, https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html, CC BY-NC-ND.

 


Нормальный режим работы с 7 июня 2021 г.

Использование так называемых "леденцовых" тестов (Lolli-Test) для самостоятельного применения

Реализация федерального закона о защите от коронавируса ”Bundesnotbremse” в земле Северный Рейн-Вестфалия

Новый продукт для самотестирования

Информация для организаций, руководства, персонала детских дошкольных учреждений или групп продленного дня Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях и самотестирование, начиная с 12 апреля 2021 года

Информация для организаций, руководства, персонала детских дошкольных учреждений или групп продленного дня
Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях после пасхальных праздников

Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях с 11.01.2021 г.

Информация для организаций, руководства, персонала детских дошкольных учреждений или групп продленного дня Карантин с 14.12.2020 до 10.01.2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Todos queremos estar cerca de los nuestros, queremos celebrar cosas, comer, reír, incluso cantar junto con la familia y los amigos. Sin embargo, debemos mantener la distancia. Sí, todavía. ¿Y por qué? Porque estas personas son importantes para nosotros. Es muy difícil, lo sé, y suena raro, pero es así. Tenemos que seguir manteniendo la distancia PORQUE amamos a nuestra familia y amigos y queremos protegerlos. Los cumpleaños, las bodas, las fiestas... Sí, todos las echamos de menos. Todos tenemos que prescindir de las grandes celebraciones, aunque sería aún peor si tuviéramos que renunciar a nuestra propia salud. Demostrando cercanía y amor mientras mantenemos la distancia. Yo seguiré haciéndolo. ¿Y tú?


Funcionamiento normal a partir del 7 de junio de 2021

Introducción de tests salivares de uso autónomo

Aplicación de las restricciones federales forzosas en Renania del Norte-Westfalia

Nuevo producto para tests de realización autónoma

Información para responsables, directores y personal de centros de atención diurna para niños y centros de servicio de cuidado infantil Servicio de guardería y tests de autodiagnóstico a partir del 12 de abril de 2021

Información para responsables, directores y personal de centros de atención diurna para niños y centros de servicio de cuidado infantil Servicio de guardería tras los días de Pascua

Escuelas infantiles y guarderías a partir del 11/01/2021

Preventing infections: Why we must maintain social distancing

Birbirimize yakın olmak, ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte eğlenmek, yemek yemek, gülmek ve belki şarkı söylemek istiyoruz. Ama sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Evet, halen! Peki neden? Çünkü bu insanlar bizim için değerli! Buna uymak gerçekten de zor, biliyorum. Ve kulağa her ne kadar garip gelse de durum aynen böyle. ÇÜNKÜ ailemizi ve arkadaşlarımızı sevdiğimiz ve onları korumak istediğimiz için, şimdi mesafe kurallarına uymalıyız. Doğum günleri, düğünler, partiler… Evet, bunları hepimiz özlüyoruz! Hepimiz büyük çaplı kutlamalardan vazgeçmek zorundayız. Buna karşın sağlığımızdan vazgeçmek zorunda kalmak, bizim için çok daha kötü olurdu. İnsanlara olan yakınlığımızı ve sevgimizi sosyal mesafeyi koruyarak gösterelim. Ben buna uyuyorum. Ya sen?

Preventing infections: The Top Ten Tips for hygiene

Hygiene precautions

Source: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), infektionsschutz.de, https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html, CC BY-NC-ND.


7 Haziran 2021'den itibaren düzenli işletim

Kendi kendine kullanım için "Lolli" adı verilen testlerin tanıtımı

Kuzey Ren-Vestfalya'da Federal Acil Durum Önlemlerinin Uygulanması

Kendi kendine yapılabilen testlerle ilgili diğer ürünler

Taşıyıcı, yönetici ve personel için bilgiler Çocuk gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde görevli olanlar 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren çocuk bakımı ve kendi kendine test hizmetleri

11.01.2021 tarihinden itibaren gündüz çocuk bakımı

Gündüz bakım merkezleri ve gündüz bakım tesisleri Aracısı, yöneticisi ve personeli için bilgiler 14.12.2020 ila 10.01.2021 tarihleri arasında karantina

Themen Multilingual information on the Coronavirus and measures of the State Government